Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Kurspåmelding
  Påmelding til: "Fagdager for IKT-faget" for Lærere i IKT-faget vg skoler, opplæringskontor ,
  Etternavn *
  Fornavn *
  Organisasjon/bedrift *
  Adresse *
  Postnummer *
  Poststed *
  Stilling
  Telefon *
  Mobil
  E-Post *   
  Fakturaadresse(hvis annen)
  Andre opplysninger
Programmet legges ut så snart det er klart. Utdanningsavdelingen betaler mat/opphold for lærerne, i tillegg dagpakker/middag for deltakere fra opplæringskontor. Reise betaler den enkelte/skole selv. Påmeldte som ikke møter og ikke gir beskjed i god tid, blir belastet opphold og dagpakker.
 Delta dag 1    
 Delta dag 2    
 Behov for overnatting fra 5. til 6.    
 Delta på middag 5.mars    
  Spesielle behov
 

-1779-