Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Regional plan landbruk Nordland - påmelding til verksted i Brønnøysund,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Arnes, Bjørn Torstein Bonde Leder i Sømna bondelag 90832346

2.  

Arntsen, Arnljot Sør-Helgeland Regionråd Daglig leder 75018201

3.  

Bygdevoll, Helle Nordland fylkeskommune Fagleder - virkemidler/rutiner 99256137

4.  

Dahle, Roy Helge Gårdbruker i Sømna 90571905

5.  

Hass, John Kjetil Gårdbruker i Sømna 95175634

6.  

Hass, John Kjetil Gårdbruker i Sømna 95175634

7.  

Haugen, Ragnhild Hattfjelldal kommune Jord- og arealbrukssjef 45618410

8.  

Hesjedal, Sissel Helgeland Regionråd Dagligleder 97766511

9.  

Holand, Hans Gunnar Gårdbruker i Sømna Prosjektleder Liv i Bygda i Sømna 90764205

10.  

Horpestad, Ove Vega kommune Jordbrukssjef 75035843

11.  

Horsberg, Eli Bindal bondelag 95836845

12.  

Johnsen, Odd Reidar Brønnøy kommune Landbrukssjef 75012082

13.  

Mjølhus, Terje B. Gårdbruker i Sømna 91747671

14.  

myrvang, jørgen Brønnøy bondelag Leder 47054250

15.  

Nielsen, Håvard Olaf Mattilsynet Inspektør 91884510

16.  

Nordtug, Lisbet Hattfjelldal kommune landbruksveileder 99313350

17.  

Nyborg, Nils Sømna kommune Enhetsleder næring og landbruk 75015071

18.  

Olsen, Edvin Gårdbruker i Sømna 90502491

19.  

Osmundsen, Johannes I. Skogeier Selvstendig 97503803

20.  

Rande, Audhild Kystriksveien Reiseliv Reiselivskonsulent/prosjektleder 97191541

21.  

Reinfjord, Eldar Gårdbruker i Sømna 91361985

22.  

Restad, Else Bindal kommune Fagkonsulent 90063458

23.  

Saltermark, Steve Egen gård./Nlr Nordland 47615230

24.  

Sevaldsen-Bekkavik , Karina Bekkavik gård Daglig leder 46791158

25.  

Sivertsen, Solfrid Brønnøy kommune Konsulent 75012085

26.  

Solli, Geir NfK 97972500

27.  

Sveaass, Axel Fylkesmannen i Nordland 75547857

28.  

Tilrem, Ola-Jørn Bonde Bonde 90822064

29.  

Trager, Hanne-Sofie Fylkesmannen seniorrådgiver 96913263

30.  

Wærstad, Linda E. Gårdbruker i Sømna 92493347

       

1699