Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Byromseminar 2017,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Arctander, Sigrid Vestvågøy kommune Prosjektleder 76056128

2.  

Arntzen, Ørjan Vestvågøy Kommune Politiker 95948464

3.  

Aune, Britt Qltura fritidsklubb ungdomsarbeider 90252991

4.  

Axelsen , Ole-Martin Nordland fylkeskommune Rådgiver plan- og miljø 75650589

5.  

Berg, Kjell Idar Vestvågøy kommune Rådmann 76056059

6.  

Bjørkmo, Tove Mette Sortland kommune ordfører 95221142

7.  

Brattli, Richard Vestvågøy kommune Enhetsleder kultur 90865969

8.  

Busch, Eva-Karin Vestvågøy kommune Leder planutvalet 95725297

9.  

Butenschøn, Peter Arkitekt, byplanrådgiver foredragsholder 90970161

10.  

Caesar, Jochen Vestvågøy kommune arealplanlegger 76056141

11.  

Dahle, Kristin Karlbom Bø kommune Arealplanlegger 91527229

12.  

Eide, Line Vågan Næringsforening Daglig leder 99695839

13.  

Elvestad, Christel Nordland fylkeskommune Rådgiver 75650595

14.  

Erikstad, Katrine Nordland fylkeskommune seksjonsleder 90103232

15.  

Finstad, Helene Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 48272052

16.  

Gjernes, Martine Horn Vestvågøy kommune Prosjektleder VA 76956127

17.  

Gradin, Bill Vågan kommune Arealplanlegger 75420437

18.  

Grav, Kenneth Lofoteiendom AS Daglig leder 91600820

19.  

Handberg, Trond Vestvågøy kommune Kulturskoleinspektør/kulturkonsulent 92853062

20.  

Hansen, Cato Vestvågøy kommune Rådgiver Omsorg 76056090

21.  

Hansen, Kurt Atle Vestvågøy SV 90944275

22.  

Hartviksen, Bjørnar Rådet for funksjonshemmede Leder 90824301

23.  

Haug, Guro Vestvågøy kommune Saksbehandler plan 48219323

24.  

Henriksen, Silje Grande Vågan kommune Folkehelsekoordinator 75420440

25.  

Henriksen, Tor Lofothavn AS Daglig leder 91150538

26.  

Horn, Asbjørn Vestvågøy kommune Kommunalsjef 76056054

27.  

Haakestad, Anne Vestvågøy kirkelige fellesråd 90547033

28.  

Haakonsen, Hans Christian Hadsel kommune Spesialrådgiver - plan og utviklingsavdelingen 47753503

29.  

Iversen, Emil Sortland Kommune Student - samfunnsplanlegging - praksis 91317922

30.  

Johansen, Geir Kristian Plategeir Produskjon 91140099

31.  

Johansen, Kjersti Vestvågøy kommune Innkjøpsansvarlig 76056122

32.  

Johansen, Greta Nordland fylkeskommune 91394701

33.  

Kaspersen, Knut Johan Bodø kommune, Byplan Arkitekt 75555346

34.  

Kasteng-Jakobsen, Jann-Magne Vestvågøy kommune Samfunnsplanlegger 41467271

35.  

Kjensli, Britt Nordland fylkeskommune Leder plan og regional utvikling 41610171

36.  

Kjørven, Lars Vestvågøy kommune 76056056

37.  

Kristensen, Kenneth Vågan kommune Arealplanlegger 75420145

38.  

Kristensen, Raina Sortland kommune Ingeniør 76109111

39.  

Krüger, Pål Kommunestyrerep 90185202

40.  

Mathea, Nybakke Nordland fylkeskommune Rådgiver 75650597

41.  

Nordberg, Eimund K Den norske kirke prest 40210242

42.  

Nordheim, Rita Zicco A/S 91301919

43.  

Nordlund, Karl-Erling Sortland kommune Varaordfører 95995111

44.  

Nordstrand, Tone May Kommunestyret Blomsterdekoratør 0

45.  

Noresjø, Ingelin Nordland fylkeskommune Fylkesråd for næring 95763866

46.  

Nyborg, Lillian Vestvågøy kommune NPU Fullm geodata 47400808

47.  

Nystad, Karl Erik Vestvågøy kommune Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76056143

48.  

Næss, Helle Sortland kommune Rådgiver 41557320

49.  

Olsen, Arvid Husbanken Seniorrådgiver 90091007

50.  

Olsen, Oddny T. Lofoten Gaver og Brukskunst AS Eier 90871283

51.  

Ramsvik, Heidi Nordland fylkeskommune Seminarleder 47638466

52.  

Remen-Hansen, Marius Sortland kommune Næringssjef 91752096

53.  

Ringkjøp, Hanne Marthe Vestvågøy kommune NPU 94818515

54.  

Røiri, Kristine Sortland kommune Arkitekt og byplanlegger 95273297

55.  

Sand, Anne Vestvågøy kommune Varaordfører 95293700

56.  

Schramm, Stefanie Vågan kommune Arealplanlegger 75420133

57.  

Skaufeldt, Vegard Nyvoll Vestvågøy kommune Fagansvarlig byggesak 76056100

58.  

Thomassen, Marianne Narvikregionen Næringsforening Prosjektleder sentrumsutvikling 45514137

59.  

Toften, Torill Mekiassen Vestvågøy kommune 76056144

60.  

Tomkins-Moseng, Tim Christian Nordland fylkeskommune rådgiver 75650310

61.  

Tove, Haug Vestvågøy kommune Enhetsleder - Flyktning 76056070

62.  

Tønnesen, Anders Transportøkonomisk Institutt Foredragsholder 48957194

63.  

valberg, Kari Gunhild Bodø kommune arealplanlegger 75555344

64.  

Voie, Søren Fredrik Vestvågøy næringsforum 95932343

65.  

Vøyle, Harald Miløpartiet de Grønne Vestvågøy 90090779

66.  

Walnum, Haakon Haakon Walnum AS Prosessleder samfunnsplanlegging 41320202

67.  

Warhuus Samuelsen, Nora Vestvågøy kommune Folkehelsekoordinator 76056134

68.  

Wigum, Frode Den norske kirke prest 97639102

       

1716