Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Økt gjennomføring - tverretatlig samarbeid,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Beddari, Kjersti Aust-Lofoten vgs Leder elevtjenesten 95909605

2.  

Berg, Kjell Idar Vestvågøy kommune Rådmann 76056059

3.  

Bjørnstad, Hugo Aust-Lofoten vgs Rektor 75655060

4.  

Bratteteig, Inger Lise haugesund kommune 90217119

5.  

Gulbrandsen, Britt Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver 95238030

6.  

Hansen, Lene Hellesvik NAV Nordland Seniorrådgiver 99448864

7.  

Holm, Inge Hadsel videregående skole og fagskole Rektor 95145666

8.  

Høiskar, Nina Ellingsen Nordland fylkeskommune Utdanningssjef 92811930

9.  

Ingebrigtsen, Ellen Andøy videregående skole rektor 90520462

10.  

Iversen, Wenche Rokkan Aust-Lofoten vgs Avdelingsleder 99013826

11.  

Jensen, Karina Sortland videregående skole Rådgiver/Lektor med tillegg 95906682

12.  

Johannessen, baard Utdanningsdirektoratet seniorrådgiver 23144664

13.  

Johansen, Pål Einar Røch Vestvågøy kommune Kommunalsjef utdanning 91195719

14.  

Jørgensen, Trond Ketil Vest-Lofoten vgs Studieleder 75654504

15.  

Kjeldsen, Steinar Sortland vgs 75655509

16.  

Knutzen, Terje Aust-Lofoten vgs rådgiver 90634534

17.  

Kristiansen, Anita Fylkesmannen i Nordland Rådgiver 75531599

18.  

Loftesnes, David Darén Sortland ungdomsskole Rådgiver 76108334

19.  

Lundell, Fred-Øistein NAV Narvik Rådgiver 45267945

20.  

Løveng, Glenn Adrian NAV Narvik Veileder NAV I Skole 90250314

21.  

Ness, Else Marie Nordland fylkeskommune Rådgiver 75650222

22.  

Nikolaisen, Knut Magne Nordland fylkeskommune Rådgiver, utdanningsavdelingen 90821311

23.  

Nilsen, Sonja Sortland videregående Rådgiver 91816687

24.  

Nordbø, Siri Aust-Lofoten vgs Avdelingsleder 91808224

25.  

Nordmo, Jorunn Andøy kommune Skolehelsetj. prosjekt i vgs 93266596

26.  

Pettersen, Ellen Marie Sortland vgs OT koordinator 47314329

27.  

Pettersen, Finn Henrik Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten Daglig leder 97146535

28.  

Robertsen, Hege Bettina Aust-Lofoten vidg. skole Ass.rektor/Avdelingsleder 75655102

29.  

sandnes, sten roger Vest-lofoten ot 90726641

30.  

Schjølberg, Per-Oskar KS Nord-Norge Spesialrådgiver 97651585

31.  

Skjerve, Gunn Fylkesmannen i Nordland Ass. utdanningsdirektør 75531590

32.  

Skaar, Siw Sørvaag RKK Lofoten Leder 75420185

33.  

Stavem, Hilde Hadsel vgs OT 90135417

34.  

Steinsvik, Karen Sortland videregående skole Avdelingsleder 75655700

35.  

Strand, Erik Sortland kommune Kommunalsjef oppvekst 47462694

36.  

Strøm, Harry Aust Lofoten vgs Avdelingsleder 90953782

37.  

Sundsfjord, Tone NFK - Utdanningsavd Rådgiver 75650235

38.  

Tone, Knutsen Flakstad kommune Pedagogisk konsulent 76052201

39.  

Unstad, Kim Vest-Lofoten videregående skole 48240458

       

1718