Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Høstsamling - minoritetsspråklig skolenettverk,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Beddari, Kjersti Aust-Lofoten vgs Leder elevtjenesten 75655059

2.  

Borøy, Atle Fauske VGS Elevinspektør 75652010

3.  

Erlandsen, Helene Hadselvgs. Pedagogisk leder 75655821

4.  

Helbostad, Lars Vest-Lofoten vgs Avdelingsleder 48152386

5.  

Jensen, Monika Iren Fauske vgs Adjunkt 75652021

6.  

Johansen, Arnvid Hadsel videregående skole og fagskole Pedagogisk leder/lærer 46788856

7.  

Melin-Grødahl, Jessica Narvik vgs Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig 97667321

8.  

Maarnes, Elisabeth Saltdal vgs Avd leder 75652309

9.  

Søfting, Gunn Mosjøen videregående skole Lektor 91915333

10.  

Sørensen, Liv Helga Sortland vgs Adjunkt 48250020

11.  

Wester, May Polarsirkelen vgs Avdelingsleder 75199808

12.  

Øvrevold, Siv-Elin Knut Hamsun videregående skole rådgivertjenesten 97164807

       

1727