Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Spesialpedagogisk samling høsten 2017,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Andal, Marit Ppt Rana Spesialpedagog 75145461

2.  

Andreassen, Åse Helen PPT vgo/Vest-Lofoten vgs Ped.psyk.rådgiver 75654557

3.  

Beddari, Kjersti Aust-Lofoten vgs Leder elevtjenesten 95909605

4.  

Borøy, Atle NFK/Fauske VGS Elevinspektør 75652010

5.  

Egren, Lillian Bodø videregående skole Avdelingsleder spesialundervisning og STO 75651643

6.  

Eliassen, Gunder NFK Utd NFK Helgelandsdekkende logoped 75018224

7.  

Elvenes, Walter Meløy vgs Rådgiver 75652508

8.  

Engen, Trine Brønnøysudn videregående skole Avdelinsgleder SPU 75011516

9.  

Fossli, Lise Eikeland Mosjøen videregående skole Fagveileder SPU/lærer 75654118

10.  

Holen, Kenneth Bodin VGS Avdelingsleder 75651087

11.  

Jensen, Ninni Utdanningsavdelinga Rådgiver spes.ped 75650248

12.  

Johnsen, Anna-Helene Bodø vgs /Elevtjenesten ped.psyk. rådgiver 75651543

13.  

Kjeldsen, Steinar Sortland vgs 75655509

14.  

Kolberg, Anne-Rita PPT for vgo i Meløy PPT-rådgiver 75652547

15.  

Kristiansen, Kyrre hadsel vgs teamleder 91556471

16.  

Larsen, Liv Sandnessjøen videregående skole SPU 75653322

17.  

Lauvmo, Elisabeth Brønnøysund vgs Fagansvarlig/ spesialpedagog 95990366

18.  

Lekang, Trude PPT Bodø videregående skole 41415643

19.  

Mikalsen, Heidi PPT vgo i bodø skoleområde pp-rådgiver 47032606

20.  

Mjelle, Elisabeth Polarsirkelen videregående skole Avdelingsleder alternativ opplæring 95557592

21.  

Maarnes, Elisabeth Saltdal vgs Avd leder 75652309

22.  

Nilsen, Aud Nilsen PPT Sør-Helgeland Saksbehandler 75018218

23.  

Olsen, Lisbeth N Polarsirkelen videregående skole SPU-koordinator 75199804

24.  

Pettersen, Helene Myrvoll Sandnessjøen vgs SPU-koord. 75653300

25.  

Pettersen, Kjell Rune PPT for vgo i Bodø 97115441

26.  

Repvik, Sissel Narvik vgs. Avdelingsleder 75656706

27.  

Rødland, Eva Karin Fauske videregående Lektor m/tilleggsutdanning 45421253

28.  

Selnes, Geir Vest-Lofoten vgs Avdelingsleder STO 95864909

29.  

Skjerpeng, Merethe utdanningsavdelingen Rådgiver 75650255

30.  

Skoglund, Anders Knut Hamsun VGS 95743645

31.  

Stranda, Randi PPT VGO Indre Salten ped. psykologisk rådgiver 91716566

32.  

Strømhaug, Anne Marie Utdanningsavdelingen Rådgiver 75650252

33.  

Sørensen, Marit Strand Narvik videregående skole Avdelingsleder elevtjenesten 99693795

34.  

Sørum, Lisbeth Paulsen Mosjøen videregående skole Avdlingsleder spesped. 95810920

35.  

Vatle, Trygve PPT vgo Indre Salten, Fauske vgs PP-rådgiver 75652019

36.  

Våheim, Anne Judit Ppt for vgs i Bodø Ped.psyk. rådgiver 75651458

37.  

Øvrevold, Siv-Elin Knut Hamsun videregående skole Leder elevtjenesten/ rådgiver 97164807

38.  

Aaker, Nina Kristin PPT v/ Sandnessjøen videregående skole PPT-rådgiver 75653343

       

1732