Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Regional ledersamling Helgeland,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Andersen, Trond Ivan Mosjøen vgs 99439158

2.  

Ankervold, Jan Polarsirkelen VGS 41402847

3.  

Berntzen, Stig K Polarsirkelen vgs Leder FED 41433313

4.  

Breen, Eirik Polarsirkelen vgs 95799628

5.  

Brekk, Arnstein Brønnøysund vgs Avd leder 91308543

6.  

Brygfjeld, Odd Erling Mosjøen videregående skole IKT-leder 75654028

7.  

Damsgård, Magne Polarsirkelen vgs 75199602

8.  

Edvinsen, Raymond Mosjøen videregående skole Adjunkt/tillitsvalgt SL 90010966

9.  

Ellingsen, Vidar Nordland Fylkeskommune / Mellomåsen skolesenter Tillitsvalgt/lærer 90070487

10.  

Enge, Jon Rune Brønnøysund vgs Avdelingsleder 75011512

11.  

Engen, Trine Brønnøysund videregående skole Avdelingsleder 75011516

12.  

Ersvik, Stine Saltdal videregående skole Avdelingsleder 75652308

13.  

Forsmo, Rolf jøran Mosjøen vgs Avdelingsleder 41526789

14.  

Hagen, Stig Saltdal videregående skole 99440756

15.  

Henriksen, Kurt Mosjøen videregående skole Rektor 97074526

16.  

Hestetræet, Per-Inge MVS Avdelingsleder 90730882

17.  

Jakobsen, Kåre Polarsirkelen vgs Avdelingsleder drift 75199815

18.  

Jakobsen, Gunnar Polarsirkelen vgs Ped. avdelingsleder TIP 97522247

19.  

Johansen, Sturla Brønnøysund vgs Tillitsvalgt 99364906

20.  

Kalseth, Sylvi Brønnøysund vgs 41359057

21.  

Knutsen, Terje Utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt 41517477

22.  

Kolstad, Monica Mellomåsen Skolesenter Adjunkt m/tillegg 98644940

23.  

Kosmo, Ken Sandnessjøen vgs Tillitsvalgt utdanningsforbundet 7563382

24.  

Kristensen, Trine Saltdal vgs rektor 95203562

25.  

Kristoffersen, Elisabeth Saltdal videregående skole Assisterende rektor 75652303

26.  

Krokstrand, Asbjørn Polarsirkelen vgs Avd.leder 75199805

27.  

Krüger, Helene Kjerrvang Polarsirkelen videregående skole personalsjef 90759737

28.  

Langseth, Margit-Pernille Sandnessjøen vgs 90117215

29.  

Larsen, Arne Sandnes Mellomåsen skolesenter Avdelingsleder 94972399

30.  

Lie - Gjeseth, Rune Sandnessjøen VGS Avdelingsleder 96204441

31.  

Lien, Gunn Marit Mosjøen vgs Økonomileder 75654075

32.  

Lind, John Erik Mosjøen vgs Avdelingsleder 75654240

33.  

Ludvigsen, Elise Kaggerud Polarsirkelen vdg skole Avdl.leder kontor 75199931

34.  

Luktvasslimo, John Mosjøen videregående skole Studierektor 91172908

35.  

Martinsen, Kjell Polarsirkelen vgs 75199812

36.  

Mørch, Liv Irene Sandnessjøen videregående skole Kontorleder 75653307

37.  

Maarnes, Elisabeth Saltdal vgs Avdelingsleder 48215933

38.  

Nestvold, Guri HR Rådgiver HR 97149228

39.  

Nilsen, Torild NFK Utdanningsavdelingen Seksjonsleder 90193265

40.  

Norberg-Schulz, Tore Polarsirkelen Videregående Skole Avdelingsleder 75199707

41.  

Nordsteien, Mari Polarsirkelen vgs Avdelingsleder DH/KDA 75199810

42.  

Nygård, Marianne Mosjøen videregående skole Avdelingsleder ST 41251281

43.  

Olsen, Børge Falch Polarsirkelen vgs Assisterende rektor 75199802

44.  

Ringstad, Jon-Ole Polarsirkelen vgs Avdelingsleder HO 75199806

45.  

Sandvoll, Reidun Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen 93847749

46.  

Seljeås, Ann Katrin Mellomåsen skolesenter avdelingsleder 75650259

47.  

Skaland, Odd Utdanningsforbundet HTV 99607478

48.  

Skonseng, Thomas Polarsirkelen videregående skole Rektor 91339343

49.  

Soleng, Marit Mellomåsen skolesenter Spesialpedagog og teamleder 95214322

50.  

Solli, Geir Mosjøen vgs Ass. rektor 75654225

51.  

Steffenak, Knut Mosjøen videregående skole Avdelingsleder 75654009

52.  

Steiro, Per H. Polarsirkelen vg. skole Studierektor 95811071

53.  

Stenersen, Wenche Mosjøen vgs. avd. MRK Avdelingsleder 41472391

54.  

Svendsen, Bente Mosjøen vgs Personalleder 90166245

55.  

Sørli, Ole-Kristian Mosjøen videregående skole Avdelingsleder 75545469

56.  

Sørum, Lisbeth Paulsen Mosjøen vgs Avdelingsleder 95810920

57.  

Tinnan, Ellen Signora Mellomåsen skolesenter rektor 76650257

58.  

Tømmervik, Bente Mosjøen videregående skole Avdelingsleder 75654233

59.  

Wester, May Polarsirkelen vgs Avdelingsleder 75199808

60.  

Aasberg, Berit Brønnøysund videregående skole Avdelingsleder 90797266

61.  

Åsmund, Utvik Brønnøysund VGS IKT-LEDER 41431420

       

1775